Prijava na testno vožnjo

Izberite, preizkusite in se prepričajte, da je to vozilo, ki ste si ga vedno želeli.

Izberite:

Vaši osebni podatki:

Podatki o vašem naslovu:

Skupna privolitev

Izjavljam, da dajem SML-u in njegovim pooblaščenim trgovcem/serviserjem iz zgornjega odstavka te privolitve za obdelavo navedenih vrst osebnih podatkov za vse spodaj navedene načine trženja in komunikacijske kanale.

Skupna privolitev

Posamezni načini in kanali

Izbrati morate vsaj en kanal.

V primeru, da ne želite podati skupne privolitve za navedene načine trženja in komunikacijske kanale, izberite posamezne načine in kanale:

Komunikacija z menoj
za namene pošiljanja tiskovin in drugih reklamnih materialov, obveščanja o produktih in storitvah, posebnih komercialnih ponudbah, testnih vožnjah, promocijskih dogodkih, nagradnih igrah in drugih podobnih marketinških aktivnostih;
Za spremljanje mojega zadovoljstva
za namene preverjanja zadovoljstva kupcev ter izvajanja drugih anket v zvezi s produkti in storitvami;
Spoznavanje mojih navad
za namene statističnih in drugih obdelav s ciljem boljšega poznavanja kupcev posameznih produktov in storitev, raziskovanje preteklega nakupovalnega vedenja kupcev;

Komunikacijski kanal

Izbrati morate vsaj en kanal.

Izjavljam, da dajem SML-u in njegovim pooblaščenim trgovcem/serviserjem iz drugega odstavka naslednje privolitve:

E-pošta
Telefon / SMS
Običajna pošta


Potrjujem, da sem seznanjen/a:
  • s pravicami posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki, ki so opredeljene v Uredbi (vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s pravico do preklica gornjih posamičnih privolitev,
  • da lahko vse pravice iz naslova varstva osebnih podatkov uresničujem preko stikov (osebni stik pri pooblaščenem trgovcu/serviserju ali e-mail: gdpr@summitmotors.si). Navedene kontaktne podatke lahko uporabljam tudi za zahtevanje dodatnih informacij v zvezi z varstvom osebnih podatkov,
  • z možnostjo pritožbe Uradu informacijske pooblaščenke RS v primerih kršenja in/ali omejevanja mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov,
  • da moja posamična neprivolitev ne bo imela negativnega vpliva na poslovni odnos med menoj in SML ali njegovimi pooblaščenimi trgovci/serviserji,
  • sem seznanjen/a z obveznostjo posredovanja mojih osebnih podatkov družbi SML ali njegovim pooblaščenim trgovcem/serviserjem, ko je to potrebno, za pripravo in izvedbo pogodbenega razmerja ali zbiranje, obdelavo, posredovanje in hrambo osebnih podatkov, kot nalaga zakon ali višji interes. Neprivolitev v teh primerih lahko pomeni odklon poslovnega odnosa s strani SML ali njegovih pooblaščenih trgovcev/serviserjev,
  • da bodo SML ali njegovi pooblaščeni trgovci/serviserji moje osebne podatke skladno z mojimi posamičnimi privolitvami posredoval/i svojim pogodbenim partnerjem in proizvajalcu (Ford), ki za njih izvajajo posamezne ločene storitve (v skladu z Uredbo: Obdelovalcem), in ki imajo v skladu s členi 5, 6, 7 in 9 Uredbe ter v skladu s pogodbo s SML dolžnost, da obdelujejo samo tiste osebne podatke in za namene, ki so v skladu z mojimi izrecnimi privolitvami te izjave,
  • seznanjen sem, da vsaka gornja posamična privolitev velja 10 let, šteto od današnjega dne,
  • dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani https://prvaizbira.si/politika-zasebnosti
Vsi podatki so skrbno varovani v sladu z našo politko varovanja zasebnosti.
Z oddajo vaših podatkov se strinjate s tem, da vas kontaktiramo za namene svetovanja o nakupu avtomobila.